UPOZORNĚNÍ – UZAVŘENÍ JÍDELNY 27.8. 2021

U P O Z O R N Ě N Í

V pátek dne 27. 8. 2021 bude jídelna z důvodu přerušení dodávky elektřiny uzavřena.