Provoz jídelny od pondělí 15. 2. – 28. 2. 2021

Provoz jídelny od pondělí 15. 2. 2021 – 28. 2. 2021

Všichni strávníci jsou odhlášeni, pokud chtějí obědy, musí se přihlásit.

Provozní doba :

  • Výdej obědů od 11:00 – 13:30 hod.
  • Výdej obědů pro žáky /distanční výuka/ a ostatní strávníky pouze do jídlonosičů nebo krabiček.
  • Na měsíc únor se musí všichni strávníci přihlašovat sami. www.maticni.cz – přihlašovací jméno i heslo je číslo strávníka e-mail: maticni@sshsopava.cz

Telefon: 553 714 807, 731 456 688

www.maticni.cz

maticni@sshsopava.cz

Informace k platbám a ceně stravy pro školní rok 2020/21 – zde.

Provoz jídelny od pondělí 25. 1. 2021- 14. 2. 2021

Provoz jídelny od pondělí 25. 1. – 14. 2. 2021

Všichni strávníci jsou odhlášeni, pokud chtějí obědy, musí se přihlásit. Na jarní prázdniny /8.2.-14.2/ jsou všichni žáci ZŠ a SŠ odhlášeni.

Provozní doba : výdej obědů od 11:00 – 13:30 hod.

Výdej obědů pro žáky /distanční výuka/ a ostatní strávníky pouze do jídlonosičů nebo krabiček.

Na měsíc únor se musí všichni strávníci přihlašovat sami. www.maticni.cz – přihlašovací jméno i heslo je číslo strávníka.

Informace k platbám a ceně stravy pro školní rok 2020/21 – zde.

Provoz jídelny od pondělí 11. 1. 2021- 22. 1. 2021

Provoz jídelny od pondělí 11. 1. – 22. 1. 2021

Všichni strávníci jsou odhlášeni, pokud chtějí obědy, musí se přihlásit.

Provozní doba: výdej obědů od 11:00 – 13:30 hod.

Výdej obědů pro žáky /distanční výuka/ a ostatní strávníky pouze do jídlonosičů nebo krabiček.

Na měsíc leden se musí všichni strávníci přihlašovat samostatně na www.maticni.cz – přihlašovací jméno i heslo je číslo strávníka.

Informace k platbám a ceně stravy pro školní rok 2020/21 – zde.

Provoz jídelny od pondělí 4. 1. 2021- 10. 1. 2021

Provoz jídelny od pondělí 4. 1. 2021- 10. 1. 2021

Všichni strávníci jsou odhlášeni, pokud chtějí obědy, musí se přihlásit.

Provozní doba: výdej obědů od 11:00 – 13:30 hod.

Výdej obědů pro žáky /distanční výuka/ a ostatní strávníky pouze do jídlonosičů nebo krabiček.

Na měsíc leden se musí všichni strávníci přihlašovat samostatně na www.maticni.cz – přihlašovací jméno i heslo je číslo strávníka.

Informace k platbám a ceně stravy pro školní rok 2020/21 – zde.

Provoz jídelny od pátku 18. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Všichni strávníci budou od 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 odhlášeni.

Provozní doba :

  • Pátek 18. 12. 2020 výdej obědů od 11:00 hod – 13:45 hod.
  • Pondělí a úterý 21. a 22. 12. 2020 výdej obědů od 11:00 – 13:30 hod.

Od pátku 18. 12. bude výdej obědů pro ostatní strávníky pouze do jídlonosičů nebo krabiček.

V úterý 22.12.2020 bude kancelář jídelny uzavřena /inventura/!!!

Na měsíc leden se musí všichni strávníci přihlašovat samostatně na www.maticni.cz – přihlašovací jméno i heslo je číslo strávníka.

Cena a platba stravy 2020/2021

Informace o způsobu placení stravného a cena stravného

Platby trvalým příkazem z účtu:

Strávníci platí trvalým příkazem nejpozději do 28. dne předcházejícího měsíce na účet 19-0678370267/0100. Variabilní symbol je čtyřmístné číslo strávníka. Vyúčtování přeplatků se provádí do 31. 7. To platí i v případě ukončení stravování.

Pokud stravné není uhrazeno do konce daného měsíce, nemůže se strávník stravovat do doby, než je platba připsaná na účet.

Studenti druhých a vyšších ročníků, kteří se již stravovali, mohou obnovit stravování buď e-mailem na adrese maticni@sshsopava.cz nebo telefonicky na čísle 553714807, 731456688 s uvedením čísla strávníka a data zahájení stravování.Pokud jste na prázdniny rušili trvalý příkaz, je nutné ho znovu obnovit. Na rok 2020  budete zasílat zálohovou částku Kč 759,-do 28. dne předcházejícího měsíce. 

Hotovostní platby:

Žáci evidovaní ve stravovacím systému a vlastnící funkční čip, mohou platit hotově i platební kartou minimálně den předem.

Ostatní strávníci evidovaní ve stravovacím systému a mající funkční čip, mohou platit hotově, platební kartou nebo stravenkami Sodexo (GASTRO PASS), Check Dejeuner a TICKET RESTAURANT, případně stravenkovou kartou  nejpozději den předem.

V případě  úplného ukončení stravování se přeplatek vrací vždy hotově, a to po předložení občanského průkazu. Po nahlášení čísla účtu, může být přeplatek vrácen na uvedený účet.

Subjektům zaměstnávajícím zaměstnance škol a školských zařízení a ostatním subjektům, s nimiž je řádně uzavřena smlouva o poskytování závodního stravování, je po ukončení měsíce vystavena faktura s přiloženým jmenným seznamem včetně dnů odebrané stravy.

Strávníci neevidovaní ve stravovacím systému a nevlastnící čip, si mohou oběd objednat a zaplatit na následující den, a to hotově. Tito strávníci obdrží oběd v jídelně po předložení uhrazeného dokladu.

Odhlašování a změny obědů si provádí strávník minimálně 1  den  dopředu do 14:45 hod., ve výjimečných případech do 8.00 hod. ráno daného dne.  Odhlašování a změny jsou možné telefonicky, e-mailem na adrese maticni@sshsopava.cz nebo pomocí webových stránek www.maticni.cz  /uživatel i heslo je číslo strávníka/

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada.

Ceny stravného od 1. 9. 2020 

žáci     do 6 let           ……………………….  25,- Kč
žáci   7 –  10 let          ………………………   29,- Kč
žáci  11 – 14 let          ……………………….  30,- Kč
žáci  nad 15 let         ……………………….  33,- Kč

Ostatní strávníci     ……………………….  89,- Kč


PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ – Žáci (ke stažení formát PDF)

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ – ostatní strávníci (ke stažení formát PDF)