Změna cen stravného od 1. 9. 2022

Naše škola zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů. V souladu s „Vyhláškou o školním stravování“ (č. 107/2005 Sb.), jsme povinni dodržovat výživové normy (tj. průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den). Z důvodu stále zvyšujících cen potravin, jsme nuceni přistoupit ke zvýšení finančních normativů a ceny za oběd.

· žáci do 6 let 30,- Kč

· žáci 7 – 10 let 36,- Kč

· žáci 11 -14 let 37,- Kč

· žáci 15 a více let 40,- Kč

· zaměstnanci škol a ostatní strávníci 110,- Kč

(výše uvedené ceny jsou vč. DPH)