Od 1. 1. 2020 došlo ke sloučení SŠHS a VOŠ Opava, p. o.  a Zařízení školního stravování Matiční dům

S účinností od 1. ledna 2020 došlo ke sloučení Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy, Opava, p. o.  a Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, p. o.

Tato koncepční a organizační změna se existujících strávníků nijak  nedotkne.